Thuisverpleging in Ronse

Uw bezorgdheid wordt de onze! Bij ons staat de patiënt én zijn familie centraal en zoeken we samen naar aangepaste zorg.

Dieter Lateur en Lavinia De Ridder, verpleegkundig team.